Schůzky:

Kde nás najdeš?
Každý týden vždy v úterý od 15.00 do 17.00 hodin ve 3. srubu dětského areálu v Čechově ulici.

Na určité dovednosti se rozdělujeme podle věku:
1. Skupina:
od 1. do 4. třídy ZŠ
od 6 do 9 let
2. Skupina:
od 5. do 9. třídy ZŠ
od 10 do 15 let.

Během schůzek si povídáme o Bohu, zpíváme, hrajeme hry, vyrábíme různé předměty, učíme se nové tábornické dovednosti, poznáváme přírodu a pracujeme s buzolou a mapou - po sportovní stránce se připravujeme na závody v orientačním běhu. Učíme se žít společně v kolektivu a v přátelství a úctě překonávat překážky.

Náš cíl

Chceme, aby se děti mohly prakticky seznámit se základními principy křesťanství a naučit se pravým hodnotám v životě.
Víte, že známé rčení: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi.“ řekl Ježíš?
Vezměte si do ruky Bibli, najdete to v Matoušově evangeliu, 7. kapitole, 12. verši.