Klub dobré zprávy v Milovicích

(dále jen KDZ) je organizací pro děti do 18 let věku. V loňském roce vstoupil již do druhé desítky let svého působení v Milovicích. Za tuto dobu klubem prošly desítky dětí.

Jak a kde KDZ funguje?

V sekci Milovice se děti scházejí ve školním roce 2006-2007 bez rozdílu věku, a to každé pondělí od 15.30 do 17.00 kromě státních svátků a prázdnin, během nichž klub není. Pondělky trávíme v klubovně - Konečná ulice 288 nebo venku, většinou na travnaté ploše mezi ulicemi Smetanova, Dvořákova a Dukelská, podle počasí.
Přesnou informaci, kde se bude konat následující klub, získáte na kontaktním telefonu.

Co děláme?

Co se týče sportu - děláme pro děti různé hry v tělocvičně školy, při vhodném počasí šipkované v přírodě, soutěže a výlety.
Věnujeme se také výtvarným činnostem, učíme děti pracovat s různými materiály (keramická hlína, přírodniny, textil, drátky, korálky, papírmaše, malování barvami na sklo, výroba vánočního papíru, malování na květináče atd.).
Starší děti si mohou zkusit hrát divadlo s maňásky (máme skládací minipódium a několik vlastnoručně vyrobených maňásků cca 50 cm vysokých).
V loňském roce větší děti nacvičily a zahrály spolu s dospělými v týmu loutkové představení pro veřejnost, což byl pro většinu herců originální zážitek...!

Letní tábor

Vyvrcholením celoroční práce s dětmi je každoroční pořádání příměstského tábora.

Poznámka na závěr,

jíž rovnou předcházíme častou otázku: „Je nutné, aby dítě, které chce chodit na klub, bylo věřící anebo pocházelo z křesťanského prostředí?“ Není!!! Na Klubu dobré zprávy jsou vítány všechny děti!

Těšíme se na setkání s vámi:
Petr a Veronika Kmetovi,
Lenka Šmídová

Kontakt

Vedoucí KDZ Milovice
Veronika Kmetová
E-mail: ; telefon: 739 524 778