Seznámení s orientačním během

Jedná se o veřejný „závod“ v orientačním běhu především pro děti, ale i jejich rodiče a ostatní zájemce. Jako místo startu a cíle nám poslouží okolí fotbalové hřiště ve Dvorcích, na kraji lesa vedle restaurace. Lesní prostor, který použijeme, bude od tohoto hřiště na západ až po vsakovací nádrže, na severní straně nepřekročíme asfaltovou silnici směrem z Dvorců na Sojovice, a na jižní straně až po železniční trať směřující na Ústí nad Labem.

Datum konání akce: 19. září 2020
Místo konání: Dvorce, hřiště
Prezentace: od 12:00 do 12:30
Start: od 13:00 (časy se můžou ještě změnit)
S sebou: Sportovní oblečení, kdo má tak buzolu (a umí s ní zacházet).
Od nás dostanete: U fáborkované trati mapu v měřítku 1:10 000 se zakreslenou tratí a kontrolami, mapový klíč a průkazku na ražení značek na kontrolách; u klasických tratí mapu v měřítku 1:10 000 se zakreslenými kontrolami, popis kontrol, mapový klíč, průkazku na ražení značek na kontrolách.
Startovné:40 Kč
Kategorie:
  1. Fáborkovaná trať asi 4km:
  2. Klasická trať (bez fáborků) kratší, asi 2km nebo delší asi 4,5km:
Ostatní zájemci nad 18 let se mohou zúčastnit dle vlastního uvážení.

Přihlášky: závazné do 17.9.2020 na telefon: 739 524 779 nebo na adresu .
Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení, datum narození a kategorii.

Dvorce jsou vesnice asi 6 km od Lysé nad Labem. Dá se tam dojet i vlakem – 1. zastávka od Lysé osobním vlakem směrem na Ústí nad Labem – od vlaku vede pouze jediná cesta podél lesa bez jakéhokoliv odbočení přímo ke shromaždišti. To je hned za místní restaurací na hříšti. Prezentace probíhá před restaurací na viditelném místě. Občerstvení si lze zakoupit ve výčepu restaurace (pití, sušenky, párek, loni i guláš…) WC je možno využít v restauraci. Není zde ale možnost se po závodě osprchovat.

Fáborkovaná trať je asi 4 km dlouhá, převážně lesními cestami a pěšinkami. Z jednoho fáborku bude zřetelně vidět na další!

Klasické tratě jsou bez fáborků s tím, že na mapě není zakreslen postup „běhu“ ze startu na jednotlivé kontroly a do cíle, ale každý závodník si jednotlivé kontroly ve správném, stanoveném pořadí (od 1. do např. 11.) musí najít v lese sám. Má je pouze na mapě zakresleny červeným kolečkem a označeny číslem a v popise kontrol má přesně popsáno, kde se ta daná kontrola nachází (např. severní kupka, listnatý strom, posed…). Člověk, který si trochu přečte z mapového klíče, co znamenají na mapě jaké barvy (např. čím tmavší zelená, tím hustší les…) kontroly, které budou v lese vidět, najde. Zde záleží na „běžci”, jak je šikovný, zda půjde na jistotu po cestě (byť delší trať) či přímo lesem (kratší trať, ale náročnější na nalezení kontroly).

Každý závodník běží na vlastní nebezpečí.

Ukázka mapy