V říjnu roku 2003 bylo založeno a Ministerstvem vnitra schváleno občanské sdružení „Klub dobré zprávy“, které se následně stalo členem ČRDM (Česká rada dětí a mládeže).
Klubové akce jsou otevřené pro širokou veřejnost a může přijít každé dítě, i to, které není členem KDZ.

Předseda Petr Beneš
Místopředseda Petr Kmet
Jednatel Marika Benešová
Jedná se o organizaci pro děti a mládež školního věku, pracující na základě křesťanských principů. Cílem je nabídnout dětem zajímavý program volnočasových aktivit, rozšiřující jejich všestranné vědomosti a dovednosti a pomoci jim vyrůst v samostatné a zodpovědné jedince žijící bez závislosti na alkoholu, drogách, automatech, atd.
Klub dobré zprávy se na pravidelných týdenních schůzkách zabývá základními principy křesťanství, životem bez závislostí, úctou k člověku, sportem, životem v přírodě a zdravovědou. Během roku plánujeme několik sobotních a víkendových akcí zaměřených na seznámení s okolím, orientační běh, poznávání svých schopností a dovedností i nových kamarádů.

Snažíme se zasáhnout především neorganizované děti a mládež, které se sdružují v partách nebo se bezcílně „poflakují“ po ulicích našeho města a negativně se podepisují nejen na jeho zevnějšku, ale především sami na sobě a na své další budoucnosti.

KDZ je v současné době rozděleno na dvě sekce.