Příměstský tábor 2015

Fotografie jsou zde.

Na letošní příměstský tábor, který se opět konal v Dětském areálu v Čechově ulici, jsme svolali děti k dobrovolnému výcviku agentů.

Všechno začalo zhlédnutím videa, kde byli postupně povoláváni agenti vedoucí a praktikanti k tomu, aby provedli výcvik dětských agentů, a aby zároveň pátrali po totožnosti tajemných osob J. K. a X. Y.

Zatímco totožnost osoby J. K. byla odhalena velice brzy, osobu X. Y. se podařilo vypátrat až poslední den. J. K. byl identifikován jako Ježíš Kristus. Agenti z řad vedoucích postupně předávali výsledky svých pátrání a podávali důkazy o tom, kým pro nás Ježíš Kristus může být. Mohli jsme Ho postupně poznávat jako Božího Syna, Spasitele, Hrdinu a vzor pro všechny a v neposlední řadě jako Přítele.

Tajemný X. Y. se během týdne projevil coby škodič a šprýmař. Jednou nám udělal výstavu odpadků, kde zanechal své otisky, jindy si z nás udělal legraci a schoval všem svačinu a další den jsme našli jeho otisky bot, protože se někde namočil do barvy. Poslední den nám dokonce zanechal svůj obraz. Byl sice namalovaný v masce, ale mohli jsme zjistit jeho výšku, délku paže a obvod hlavy. Děti tedy musely v rámci výcviku ještě sbírat otisky palců, otisky stop a rozměry všech účastníků tábora. Podezřelý totiž mohl být kdokoliv! Nakonec pachatel udělal chybu a přišel se podívat na páteční vystoupení. Tam ho děti mezi rodiči vypátraly a pomocí důkazních materiálů usvědčily. A světe div se, nakonec byla odhalena žena - maminka jednoho z dětí. Pro váš klid, tyto legrácky byly předem domluvené. Oceňujeme, že děti pátrání nevzdaly a pachatele hledaly tak dlouho, až souhlasily obojí otisky a všechny rozměry. Náš agent praktikant pachatelku s velkou radostí zajistil.

No a jaký byl výcvik? Stupeň náročnosti byl jednotlivým skupinám zadáván podle věku. Každý den se dětští agenti věnovali něčemu jinému - výcvik fyzické zdatnosti, výcvik mysli a výcvik smyslů.

Při zdokonalování fyzičky děti chodily po laně, skákaly přes švihadlo, cvičily na žíněnce, házely „granátem“ do dálky, nebo se musely naučit projít územím laserových paprsků. Výcvik smyslů byl asi nejvtipnější. Děti trénovaly sluch, hmat, čich i chuť. Dozvěděli jsme se zajímavé věci - například, že naše agentka Hanka chová doma místo psa lamu a medvěda; zvuk hluku v jídelně děti snadno zaměňovaly s hospodou a zvuky z hřiště si pletly se školou. Po vyslechnutí nahrávky jedno dítě dokonce prohlásilo: „To bylo určitě nahrané u nás doma!“

Výcvik mysli se skládal z několika částí - spolupráce agentů při pronásledování pachatele, kde se učili navigaci, dovednost najít na mapě co nejkratší cestu k hledanému cíli, zpracování odposlechu - neboli hledání unesené osoby podle údajů získaných v nahrávce telefonátu a luštění rébusů. Rodičům jsme prozradili, že se jejich děti nemohou doma vymlouvat, že jim to o prázdninách nemyslí. Musely totiž mozečky používat hodně a myslelo jim to opravdu dobře.

Tím to všechno ovšem zdaleka nekončilo. Během celého týdne se děti dozvídaly něco málo z historie a vývoje kriminalistiky. Ve skupinách se učily pátrat po informacích. Snažily se odhalit, kdo zavinil nehodu; jakou chybu udělal lupič, že ho policie mohla dopadnout; nebo proč spadl člověk do kanálu. Také jsme hráli hodně bodovaných her a každý si vyrobil odlitek vlastní ruky.

Ve čtvrtek jsme jeli, jako každoročně, na celodenní výlet. Společně jsme se učili zdolávat nebezpečný terén ve výškách a jištění svého parťáka - to vše pod odborným dohledem instruktorů v Lanovém centru v Praze.

Po dobrém obědě a odpočinku u jezírek na Proseku jsme se rozdělili na dvě party. Ti starší se vraceli do tábora na kolech, my mladší jsme se procházkou kolem vyhlídky na město vrátili zpět na nádraží a do Lysé vlakem. Ten den přespávali ti nejstatečnější z nás v areálu pod stanem.

Aby toho přemýšlení neměli dětští agenti málo, měli ještě za úkol vymyslet a v pátek zazpívat rodičům agentskou píseň. Ukázku z písně přikládám. „Hej, agenti, hej! Budeme jen nej! Nejlepší lidičky s chytrými mozečky.“

Na úplný závěr tábora jsme děti pochválili a odměnili odznakem za úspěšně zvládnutý výcvik agentů. Přežili jsme a příští rok se těšíme na nová setkání a další zajímavé zážitky!

Nakonec děkujeme městskému úřadu v Lysé nad Labem za finanční podporu, restauraci U krále Václava za vynikající obědy a městské policii za pomoc při střežení Dětského areálu. Velmi nám to pomohlo.

Za tým pořadatelů příměstského tábora Marika BenešováOd pondělí 3. 8. do pátku 7. 8. 2015 se konal agentský příměstský tábor. Ráno se určila pravidla a pak už jsme se mohli pustit do výcviku dětských agentů. Děti se na táboře zdokonalovaly v oblasti myšlení, smyslů i sportu, ale také poznávaly Ježíše. Hrálo se i spoustu her. Ve čtvrtek se konal celodenní výlet do lanového centra v Praze, kde vyvrcholil výcvik agentů. Starší děti jely z Prahy na kolech, zatímco mladší dojely vlakem. Celý tábor byl zakončen opékáním s rodiči a představením, kde děti mimo jiné předvedly i písničky, které si sami vymyslely. A pak už se všichni mohli plni zážitků vydat domů. Myslím si, že se na táboře všem líbilo. Eva V.